Privacy Policy

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’

Mrs. Vintage
Geversstraat 41
2341 GA  Oegstgeest
06-24127129
Eigenaar: ML Verver – de Soet

Mrs. Vintage verkoopt kleding van derden in consignatie. Klanten kunnen hun kleding ter verkoop aanbieden bij Mrs. Vintage. De klant blijft eigenaar van het kledingstuk totdat een verkoop heeft plaatsgevonden. Na verkoop wordt de opbrengst van het kledingstuk verdeeld tussen de oorspronkelijke eigenaar en Mrs Vintage. 

Toeleveranciers:
– leverancier van consignatie-software: Schouten Computers
– website hosting: Resolve Media

Categorieën voor persoonsgegevensverwerking: 

 1. personeel: t.b.v. de uitbetaling van salaris (BSN, NAW, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer)
 2. klanten: het bemiddelen in de verkoop van kledingstukken en/of andere artikelen van klanten, artikelen moeten worden gekoppeld aan klanten, om bij verkoop de opbrengst te verrekenen en anders artikelen te kunnen retourneren aan rechtmatige eigenaar. (NAW, telefoonnummer, e-mailadres, evt bankrekeningnummer)

Mrs. Vintage verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Nummers 1 en 2 van deze grondslagen zijn relevant voor Mrs. Vintage:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Het register van verwerkingsactiviteiten:

Klanten dienen zich akkoord te verklaren met inschrijving in het klantenbestand van Mrs. Vintage. Zonder registratie is het niet mogelijk om kleding via Mrs. Vintage te verkopen. Voor de registratie van klanten maakt Mrs. Vintage gebruik van de web-based consignatiesoftware van Schouten Computers. Deze software is benaderbaar via internet. Schouten Computers heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Mrs. Vintage werkt met één computer in de winkel. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord. Om met de consignatie-software te werken hebben medewerkers van Mrs. Vintage een persoonlijke inlogcode, wachtwoord en winkelcode. Het wachtwoord wordt elke 6 maanden vernieuwd. Met deze inloggegevens kunnen ze een deel van de bedrijfsgegevens bereiken. Alleen de eigenaar van Mrs Vintage heeft toegang tot alle bedrijfsgegevens, ook dmv een persoonlijke inlogcode, wachtwoord en winkelcode.

De klant krijgt ook de beschikking over het eigen klantnummer en een unieke eigen inlogcode. De klant kan hiermee ten alle tijde inloggen op het klantdeel van dezelfde webbased software. De klant kan hier de eigen NAW- en bankgegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Ook heeft de klant hiermee inzage in voorraad en verkoop van de eigen artikelen. De klant kan alleen de eigen gegevens zien, niet die van anderen.

Van de inbreng-klant worden de volgende gegevens geregistreerd en gekoppeld aan een klantnummer:

– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Telefoonnummer
– Woonplaats
– E-mail adres
– Bankrekeningnummer en tennaamstelling van bankrekeningnummer

Aan het klantnummer worden vervolgens artikelnummers verbonden. Elk artikel van een klant krijgt een uniek artikelnummer.

Hiermee is aan AVG-grondslag nr 1: Toestemming van de betrokken persoon” voldaan want rechtsgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen:

 • Vrijelijk gegeven: de klant geeft Mrs. Vintage Naam, E-mailadres en telefoonnummer zodat Mrs. Vintage klant te allen tijde kan bereiken. Zonder deze gegevens kan Mrs. Vintage geen artikelen van klant in consignatie verkopen.
 • Ondubbelzinnig: de klant geeft Naam, E-mailadres en telefoonnummer mondeling door en/of voert deze zelf in in de computer. Hiermee geeft klant expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens.
 • Geïnformeerd: Mrs. Vintage informeert klant over de werkwijze van Mrs. Vintage en de reden waarom klant bereikbaar moet zijn via e-mail en telefoon. Het is voor klant  duidelijk dat Naam, E-mailadres en Telefoonnummer nodig zijn voor de overeenkomst. Klant kan zich altijd zelf uitschrijven uit klantenbestand of hiertoe telefonisch of via e-mail opdracht geven.
 • Specifiek: toestemming geldt steeds voor het in consignatie verkopen van kleding via Mrs. Vintage.

Het doel van de overeenkomst tussen Mrs. Vintage en haar inbrengklanten is het op consignatiebasis verkopen van kleding en/of andere artikelen van de klant. Het registreren van te verkopen kleding en/of andere artikelen en het koppelen van deze artikelen aan één klant is noodzakelijk voor de uitvoering en afhandeling van de overeenkomst die Mrs. Vintage met haar inbrengklanten heeft.

Hiermee is aan AVG-grondslag nr 2: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ voldaan.